Naša počítačová sieť vznikla v roku 2005. Sieť prevádzkuje fyzická osoba LOKAL NET – Tomáš Kerekeš. Naší­m poslaní­m je poskytovanie kvalitného komplexného internetového riešenia a služby za dostupné ceny. Pri tvorbe naších riešení­ sledujeme aktuálne trendy, využívame inovácie a kreativitu. Výsledkom našej práce sú spokojní klienti, ktorý­ denne pribúdajú a stávajú sa tak členmi  siete LOKAL NET.

Naša konektivita je zabezpečená optickým prípojom, priamou linkou BRATISLAVA SIX – ŽSR-ŽT Fiľakovo, ktorého kapacitu pravidelne zvyšujeme podľa potreby. Vďaka tomu poskytujeme našim klientom nepretržité pripojenie do siete INTERNET.